ધાર્મિક

ભગવાન શિવની તસવીરને આ રીતે ઘરે લગાવો ,જેથી તમારા બગડેલા કામ પણ સુધરી જશે..

વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ જો કોઈ વ્યક્તિ દેવીની તસવીર તેના ઘરમાં મૂકે છે, તો તેનાથી તેના ઘરની નકારાત્મક ઉર્જા અસર ઓછી થાય છે, જેથી તેના જીવનમાં ખુશી હોય, તેના અને તેના પરિવારના શાંતિ અને તણાવ પણ દૂર થાય છે. તમે તમારા ઘર અને સ્થાપનામાં ભગવાન શિવનું ચિત્ર મૂકીને તમારી ઘણી સમસ્યાઓ દૂર કરી શકો છો.

ભગવાનનું ચિત્ર લાગુ કરવાના ફાયદા:

# જો તમે તમારા ઘરની ઉત્તર દિશામાં ભગવાન શિવની તસવીર લગાવો તો તમને શુભ ફળ મળે છે.

# તમારે ભગવાન શિવનું ચિત્ર ઉત્તરમાં એવી જગ્યાએ મુકવું જોઈએ કે જ્યાં તમારા ઘર અથવા સ્થાપનામાં આવતા બધા લોકોએ તેને જોવું જોઈએ.

# બજારમાંથી ચિત્ર ખરીદતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે ચિત્રમાં ભગવાન શિવની ખુશ મુદ્રા હોવી જોઈએ, નંદી પર બેસવું અથવા યોગ પર બેસવું જોઈએ.

# તમે જે દિવાલ પર ભગવાન શિવનો ફોટો લગાવી રહ્યા છો તે હંમેશાં શુધ્ધ અને સ્વચ્છ હોવી જોઈએ. જો તમે ઈચ્છો છો, તો તમે તેમના બધા પરિવાર સાથે ભગવાન શિવની તસવીર પણ મૂકી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *