જાણવા જેવુ ધાર્મિક

અહીં આજે પણ કૃષ્ણ આ સ્થળે રાધા સાથે રાસ રમે છે, પણ જો તમે ભૂલથી જોઇ લીધુ તો તમે પાગલ થઈ જશો!

માન્યતાઓ અનુસાર, આજે પણ કૃષ્ણ રાધા સાથે સંકળાયેલા છે, પરંતુ જે વ્યક્તિ જોવે છે તે પાગલ થઈ જાય છે, હા તે સાચી માનવામાં આવે છે, વૃંદાવનમાં સ્થિત નિધિવનની આ વાર્તા છે. નિધિવનમાં ઘણા મંદિરો પણ છે, દિવસ દરમિયાન નિધિવન ભક્તો માટે ખુલ્લા હોય છે પરંતુ સાંજે નિધિવાનના દરવાજા દરેક માટે બંધ હોય છે.

નિષ્ણાતો અને સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ કહે છે કે આજે પણ શ્રીકૃષ્ણ, રાધા અને ગોપીઓ સાથે, નિધિવનમાં દરરોજ સાંજે રાસ બનાવે છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકો એમ પણ કહે છે કે કોઈને આ દૈવી રસ જોવાનો લહાવો મળ્યો છે. પણ નથી મળતું.

જો કોઈ આ દૈવી રસ જોવાની ભૂલ કરે છે, તો તેને સખત સજા મળે છે, એવું કહેવામાં આવે છે કે જે વ્યક્તિ રાધા કૃષ્ણના દૈવી રસને જુએ છે તે તેનું માનસિક સંતુલન ગુમાવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *