દેશ

આ દિવસે પણ આ કામ કરવાનું ક્યારેય ભૂલશો નહીં નહીં તો ગણેશજી ગુસ્સે થશે

ધાવરના દિવસે પ્રથમ ઉપાસક શ્રી ગણેશજીની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે અને મોદક ચઢાવવામાં આવે છે. ઘણા લોકો બુધવારે વ્રત પણ રાખે છે, જેનાથી ગણેશજી ખુશ થાય છે, પરંતુ એવી ઘણી વસ્તુઓ છે જે બુધવારે કરવાથી શ્રી ગણેશ ગુસ્સે થાય છે.

બુધવારે પાન ખાવાનું ભૂલી ન જવાથી ગણેશ નારાજ થાય છે.
જો તમે બુધવારે ખરીદી કરવા જઇ રહ્યા છો, તો કપડાં અને પગરખાં ન ખરીદશો.બુધવારે કોઈ છોકરીને ક્યારેય અપમાન ન કરો, જો તમને બુધવારે છોકરી મળે તો તેના પૈસા અથવા કોઈ ભેટ આપો.

બુધવારે ભૂલથી વ્યકિતનું અનાદર ન કરો, બુધવારે તેમને થોડા પૈસા આપો.આ દિવસે ખીર, પનીર અને દૂધ બનાવવાની જેમ બુધવારે દૂધને બાળી ન નાખવું જોઈએ.બુધવારે પુત્રવધૂને ઘરે આવવા ન જવાનું કહેશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *