ધાર્મિક

જાણો કયા રંગના ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે તે ફળદાયી છે, સંપત્તિના લાભ માટે આ રંગના ગણપતિની પૂજા કરો.

તમે ઘણી જગ્યાએ લીલા ગણેશની મૂર્તિ જોઇ હશે. આ રીતે ગણેશ ઘણા રંગોમાં જોઇ શકાય છે. પરંતુ જો તમે આરોગ્ય મેળવવા માંગો છો, તો પછી લાલ રંગમાં ગણેશની પૂજા કરવી ખાસ શુભ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે શિરચ્છેદ કર્યા પછી ગણેશજીએ હાથીનું માથુ લગાવીને નવું જીવન મેળવ્યું, ત્યારે માતા પાર્વતીએ કહ્યું, ‘આ સમયે તમારા ચહેરા પર સિંદૂર છે. તેથી માણસોએ હંમેશાં સિંદૂરથી તમારી પૂજા કરવી જોઈએ. ‘ લાલ રંગમાં કોતરવામાં આવેલી ગણેશની મૂર્તિ મોટાભાગના મંદિરોમાં જોવા મળશે.

શ્રીતાવાનિધિ ગ્રંથમાં, 32 ગણપતિઓમાંથી જેમના નામ અને સ્વરૂપો વર્ણવવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી 15 ગણપતિ છે – બાલ ગણપતિ, તરુણ ગણપતિ, વીર ગણપતિ, ક્ષીપ્ર ગણપતિ, મહા ગણપતિ, વિજય ગણપતિ, એકાક્ષર ગણપતિ, વારા ગણપતિ, ક્ષિપ્રસાદ ગણપતિ, સૃષ્ટિ ગણપતિ, ઉદંડ ગણપતિ, ધૂંડી ગણપતિ, ત્રિમુખ ગણપતિ, યોગ ગણપતિ અને બધા ગણપતિ લાલ રંગના છે. આ પણ દર્શાવે છે કે ભારતીય ગણેશ મોટાભાગના ઉપચાર અને તાકાતની ઇચ્છા કરે છે. પરંતુ જે લોકો સંપત્તિની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓને ફક્ત ગણેશની લીલી મૂર્તિનો વિશેષ લાભ મળશે.

દક્ષિણ ભારતમાં, ગણેશજીના લીલા મંદિરો જોવા મળે છે, જેમાં હરિદ્ર પાત્રનો ગણપતિ બિરાજમાન છે. તેનાથી ,લટું, જો તમારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય કે વિશ્વની ચળવળમાંથી સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા હોય, તો તમારે સફેદ રંગની એટલે કે સફેદ રંગના ગણેશની મૂર્તિ અથવા ફોટોની પૂજા કરવી પડશે. તમે ત્રણેય વાર શ્વેત રંગમાં ગણેશજીની પૂજા કરીને મોક્ષ મેળવી શકો છો. તેમ કહ્યું છે-
મુક્તા શુક્લામાં સ્મૃતિર્તિ હરિવર્ણામેત્તમ સ્મૃતમ્ તામ।
અને પ્રકારો ગણ ત્રિકલમ ધ્યાનજપં સિધ્ધિતો ભવેત્સા।
ગણેશની કાળી, પીળી,, સોનેરી રંગની મૂર્તિઓ પણ ઘણા સ્થળોએ મળી આવે છે, જેની વિવિધ હેતુઓ માટે પૂજા કરવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *